សូមស្វាគមន៍ សំរាប់ការចូលទស្សនា វីដេអូក្នុង Channel Nary News
………………………………………………………………………………………………….​
Channel Nary News មាន Video សំបូរបែបដូចជា៖ ព័ត៏មានមានសង្គម ព័ត៏មាននយោបាយ ព័ត៏មានកីឡា ព័ត៏មានទាន់ហេតុការណ៍ ព័ត៏មានប្លែកៗ សិល្បះទាក់ទងនិងតារាល្បីៗ ការកំសាន្ត។

សូមជួយចុច Subscribe Youtube: https://goo.gl/3H4MED ដើម្បីទទួលបាន Video និង ព័ត៏មានថ្មីៗ
………………………………………………………………………………………………….
សូមអគុណចំពោះការទស្សនា និងគាំទ្រវីដេអូ Channel Nary News

View at DailyMotion